Prima Pagina Despre Noi Cariera Legislatie Echipa Tarife Cerere Cotatie Contact
Servicii de contabilitate si consultanta fiscala sau expertiza contabila
Esti aici: Firma de Contabilitate » Contabilitate de gestiune

Contabilitate de gestiune

 

 

     Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor pornind de la calculatia costurilor:

 • Elaborarea balantei de verificare si a balantei analitice;
 • Elaborarea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor, precum si a furnizorilor;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii liniare, degresive, accelerate, dupa caz;

      Obiectivele  si rolul contabilitatii de gestiune ,precum si a calcularii costurilor.

            1. Definitia  -  obiectivele contabilitatii de gestiune si calcularea costurilor.

 Obiectul contabilitatii de gestiune îl constituie  :

 •  determinarea costurilor prestabilite ;
 • înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de productie,  executarea de lucrari si  prestari servicii ;
 • determinarea costului efectiv de productie ;
 • stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv;
 • analizacosturilor efective, cât si determinarea rezultatelor analitice;

  În contextulcontabilitatii de gestiune si de calculatie a costurilor sunt evidentiate  cheltuieli fie directe fie indirecte cu activitatea desfasurata.

  Contabilitatii de gestiune si calcularea costurilor   este denumita si contabilitate analitica, deoarece da posibilitatea determinarii rezultatelor în mod analitic pe fiecare purtator de cost sau sector de activitate in parte.

             2.Obiectivele contabilitatii de gestiune:

Principalele obiective sunt:

 •   determinarea costului prestabilit, standard antecalculat pe purtatori de cost si sectoare de activitate in parte
 •   colectarea cheltuielilor de productie, administrarea ,precum si determinarea costului efectiv
 •   determinarea abaterilor dintre costul prestabilit ,dar si cel efectiv ;
 •   analiza abaterilor, cât si determinarea rezultatelor analitice
 •   determinarea costurilor ca baza  principala a formarii preturilor viitoare de vânzare

             3.Functiile principale ale contabilitatii de gestiune sunt:

               a)Functia previzionala care  presupune determinarea costurilor standard antecalculate si bugetare.

                  Determinarea acestora se face pe baza normelor de consum si de munca stiintific fundamentate , cât si pe baza analizei cheltuielilor înregistrate în ultimele perioade de gestiune (5-10 ani), valorile fiind luate în date comparabile.

               b)Functia de înregistrare analitica curenta care presupune colectarea si înregistrarea tuturor cheltuielilor efectuate pe destinatii în mod analitic si în momentul efectuarii acestora.

                  În acest fel orice cheltuiala efectuata, care priveste productia, va fi înregistrata în momentul efectuarii, pe baza documentelor justificative, care atesta efectuarea operatiunii.

               c) Functia de analiza si control care  se realizeaza numai cu conditia îndeplinirii primelor doua functii.

                   Presupune determinarea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, recuperarea de pagube si luarea de masuri  viitoare pentru a preîntâmpina  deficiente.

               4.Rolul  de baza al contabilitatii de gestiune consta in:

 • determinarea costului unitar si total pe purtator si pe sector, utilizând  metode de calculatie specifice activitatii desfasurate
 • contabilitatea de gestiune  este instrumentul important în planificarea si prognoza activitatii economice, în întocmirea bugetului cheltuielilor de productie, ca parte integranta a bugetului de venituri si cheltuieli al companiei;
 • cunoasterea  temeinica a costurilor da posibilitatea luarii de masuri în modificarea procedeelor tehnologice, cu scopul principal de reducere a  cheltuielilor de productie

              5. Clasificarea cheltuielilor care formeaza costul productiei in ansamblu:

 • cheltuieli directe
 • cheltuieli indirecte

          Definitii: cheltuielile directe sunt acele cheltuieli pentru care exista posibilitatea identificarii pe purtator de cost , înca din momentul efectuarii lor. 

                       Exemplu : cheltuieli cu materii prime , materiale consumabile ,salariile personalului direct productiv si contributiile aferente acestora.

                       cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu pot fi  identificate în momentul efectuarii numai pe sectoare de activitate sau locuri de cheltuieli.

                       Exemplu :

                              cheltuieli cu întretinerea si functionarea utilajelor;

                                        cheltuieli generale ale sectiei de productie;

                                        cheltuieli generale ale unitatii;

 

 Adaugata 21 Septembrie 2011.