Prima Pagina Despre Noi Cariera Legislatie Echipa Tarife Cerere Cotatie Contact
Servicii de contabilitate si consultanta fiscala sau expertiza contabila
Esti aici: Firma de Contabilitate » Auditul fondurilor structurale

Auditul fondurilor structurale

 

      Prin acest serviciu, auditorii societatii nostre ofera managerilor o imagine de ansamblu asupra modului in care s-au desfasurat finantarile din fondurile europene.

        Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile si in Romania. De asemenea, lucrarile de audit se efectueaza conform termenelor contractuale si nu in ultimul rand tinandu-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.

      Auditul statutar  este obligatoriu in cazul finantarilor europene. Important de retinut este faptul ca  doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate,  cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

      De asemenea, auditul financiar verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului ,  confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare.

 Auditorul poate efectua recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Si in cazul companiilor mai mici ,  care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare a fondurilor, precum si alocarea corecta a acestora.

      Auditorul financiar are obligaţia şi responsabilitatea de a parcurge toate etapele realizarii evaluarii proiectului: planificarea, controlul si tinerea evidentei, evaluarea sistemelor de contabilitate ,a controlul intern, a sistemelor informationale din companie ,probele de audit, raportarea acestora. Dupa parcurgerea acestor etape, auditorul financiar  emite un raport privind modul de respectare a clauzelor de finantare si de asemenea raspunde de   raportarea asupra respectarii contractului.   Daca organizatia care a primit fondurile solicita raportari speciale, auditorii fac referire si la aceste cerinte.

       Rapoartele de audit  pe care le va intocmi auditorii financiari vor cuprinde :

  • analizarea , verificarea cheltuielilor, atat din prisma naturii acestora, cat si  inregistrarii si alocarii corecte a acestora;
  • analizarea si verificarea tuturor sumelor primite ca avans de trezorerie;
  • va cuprinde un capitol cu auditul conturilor partilor terte implicate in afacere;
  • auditul cu privire la concordanta dintre conturile de cheltuieli alocate si bugetul de cheltuieli al proiectului estimat a fi utilizat;
  • analizarea si verificarea veniturilor Proiectului ( avansuri primite de la un anume finantator, dobanzi la avansuri, co-finantari si alte venituri generate de Proiect);
  • informatii clare cu privire la sediul social unde se afla originalele documentelor justificative pentru a eventuala verificare a  acestora de catre Comisia Europeana sau de catre Curtea de Conturi.

 

 Adaugata 04 Ianuarie 2014.